You are here: Home อัลบั้มผลงาน แนะนำร้านติดตั้ง

แนะนำร้านติดตั้ง

E-mail Print

แนะนำร้านติดตั้งเครื่องเสีบงชั้นนำของ GIP.
ท่านสามารถขอรับบริการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ ได้จากตัวแทนจำหน่ายลำโพง GIP. ตามศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน ดังต่อไปนี้

ภาคตะวันออก 

1. NP Sound พัทยา จ.ชลบุรี  โทร.086-3425430

2. Wave sound 59/88 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี  โทร. 081-8656015 www.chonburicar.com

3. ซันซาวด์ ( อ่าวอุดม ) 188/7 หมู่ 6 ต.ทุ่งศุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 038-352261  086-9022700 E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. เอ้ซาวด์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

5. K Team Sound บางละมุง ชลบุรี  โทร. 084-1121065

6. สุวรรณภูมิ คาร์ออดิโอ  สมุทรปราการ โทร.089-2044599

7. ซีซั่นซาวด์ 199 / 15-16 ม.5 ข้างโรงไฟฟ้าตราด ต.วังกะแจะ อ.เมือง จ.ตราด โทร. 039-523014  086-3315199

8. สองอีเล็คทรอนิคส์  176 / 3 ถ.สุขุมวิท ตรงข้าม ธ.กสิกรไทย มาบตาพุต อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 038-682416

9.บี.เค.จี. ประดีบยนต์ 19 / 196 กม. 5 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โทร. 037-230269

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคกลาง

1. วันชัยคาร์ซาวด์ ต.ตากล้อง จ.นครปฐม โทร.081-9815688

 

2.โพธิ์ทอง อะไหล่อีเลคทรอนิคส์ 17 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. 034-251958  081-9959230

 

3.เรือนเสียง ออโต้ซาวด์ จ.ราชบุรี โทร. 089-5369383

4.สุกิจซาวด์ ข้างโลตัส มีนบุรี โทร.087-5526263

 

 

ภาคใต้

 

1. พงศธร ประดับยนต์ 45/1 ม.1 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  โทร. 077-236672  089-4694055

2. MP Audio 28-30 ถ.ภูมาชีพ ต.สะเตร็ง อ.เมือง จ.ยะลา โทร.081-5861012 

3.Best auto sound อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. 080-6919545

4. SM คาร์ออดิโอ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร.081-8937404

5.ซาวด์@ คาร์ 48 ถ.สุรินทร์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร. 089-0706816