You are here: Home ข่าวสาร

News & Promotion - อ่านต่อ

E-mail Print PDF
Article Index
News & Promotion
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
All Pages

caraudiomedia.net :จุดเปลี่ยนเป็น GIP
คุณศักดิ์สิทธิ์ : ผมเป็นเซลล์ขายสินค้าอยู่หลายปี จึงมีความคิดที่จะทำสินค้าของตัวเองมาขายบ้าง จึงเริ่มต้น
หาลำโพงแบบต่าง ๆมาศึกษาเมื่อรู้แนวทางจึงนำมาทดลองทำ และออกขายอย่างจริงจังในปี 2539 ตอนนั้น
เริ่มจากลำโพงขนาดเล็ก รุ่นแรกที่ผลิตออกมาภายใต้แบรนด์ GIP คือ ทวิตเตอร์ รุ่น ST 2601  ซึ่งการทำงาน
ตอนนั้นจะใช้วิธีการสั่งอุปกรณ์จากโรงงานตามสเป็คตัวเอง แล้วจึงนำมาประกอบที่บ้านก่อนทดลองนำออกขาย 
เริ่มจากลูกค้าที่รู้จักอยู่แล้วเป็นผู้ทดลองใช้งาน จนเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างขึ้น จึงเริ่มทำลำโพงขนาดใหญ่ขึ้น
อาทิขนาด 15 นิ้ว  18 นิ้ว  และ 20 นิ้ว ซึ่งในช่วงแรกคุณภาพก็ไม่คอยดีนัก ก็ได้รับคำแนะนำจากลูกค้าที่นำไป
ทดลองใช้และนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น และเราก็พัฒนา ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้


caraudiomedia.net :แนวความคิดในการพัฒนาสินค้า ผมตั้งไว้ว่า ลำโพงที่ดีจะต้องให้ความเป็นดนตรีอย่างแท้จริง
มิใช่มีแต่ความดังเพียงอย่างเดียว ลำโพงที่ดีจะต้องมีการตอบสนองที่กว้าง เพื่อให้เสียงที่ออกมาครบถ้วนสมบรูณ์
ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดหายไป  เราตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเป็นลำโพงที่วงดนตรีหรือเวทีคอนเสริท์เลือกใช้ จึงทำในแนวทางนี้
การรับคำแนะนำในการปรับปรุงสินค้าทุกตัว  ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ ก็จะรับฟังจากนักวิชาการของวงการประมาณ 30 % 
จากลูกค้าผู้ใช้งาน 20 % ที่เลือก็จะเป็นแนวทางที่เราศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการร่วมตัดสินใจ

caraudiomedia.net :กระบวนการทำงานของแกรนด์  อินเตอร์โปรดักซ์
คุณศักดิ์สิทธิ์ : เริ่มต้นจากการออกแบบ ผมจะเป็นผู้ทำเองทั้งหมดโดยใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมา บวกกับความ
ต้องการของตลาดในยุดนั้น ๆ  คุณศักดิ์สิทธิ์ เล่าให้ฟังว่า การออกลำโพง 1 รุ่นนอกจากจะต้องออกแบบให้ทันสมัยแล้ว
การเลือกใช้อุปกรณ์เป็นส่วนสำคัญ เช่นการเลือกใช้แม่เหล็ก  จะต้องเป็นแม่เหล็กที่มีสนามแม่เหล็กความแรงสูง
เพราะจะทำให้ลำโพงมีความไวสูง และมีความทนทานด้วย แต่ถ้าเปฌ็นแม่เหล็กที่มีคุณภาพต่ำ นอกจากจะมีความไวต่ำ
แล้ว ก็ยังทำให้เกิดความร้อนสะสมง่าย ซึ่งเป็สาเหตุที่ทำให้ลำโพงพังเร็ว นั้นเอง ด้วยเหตุนี้แม่เหล็กที่เราเลือกใช้จะ
อยู่ในเกรด Y30-Y35  และแม่เหล็กแบบนีโอไดเนี่ยมในการผลิต  ถึงแม้การใช้แม่เหล็กประเภทนี้จะทำให้ตั้นทุนการ
ผลิตสูง แต่ก็จะให้คุณภาพที่ดีกว่ามาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันว่าลูกค้าจะได้ใช้ของดีมคุณภาพแน่นอน   นอกจากแม่เหล็ก
แล้ว เส้นแรงของแม่เหล็กก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เส้นทางของเส้นแรงแม่เหล็กจะต้องมีจะตกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
กับตำแหน่งของวอยล์คอยส์ เพื่อให้วอยซ์คอยส์ได้รับแรงแม่เหล็กเต็มที่นั้นเอง   สำหรับขั้นตอนการทำวอยซ์คอยส์นั้น
จะเริ่มจากการคัดเลือกลวดทองแดงที่จะนำมาใช้ซึ่งจะต้องเป็นลวดทองแดงที่ผลิตมาเพื่อใช้กับวอยซ์คอยส์เท่านั้น
และจะต้องมีกาวเคลือบผิวหน้าอยู่ด้วยซึ่งจะทำให้เวลาพันวอยซ์คอยส์ลวดจะเรียงเส้นกันได้รวดเร็วและยึกติดกันแน่น
ส่วนฟอร์มนั้นจะใช้แค็บตอลที่มีกาวในตัวเช่นกันมาเป็นฟอร์ม ซึ่งจะทำให้ลวดติดกับตัวแค็ปตอลได้ดียี่งขึ้น   หลังจากชุบ
น้ำยาแล้วจะนำไปอบในความร้อนเพื่อให้กาวละลายมายึดติดกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้วอยซ์คอยส์ที่มีความทนทานต่อ
ความร้อนสูง ๆ และรับกำลังขับสูง ๆ ได้ดีและวอยซ์คอยส์จะมีน้ำหนักเบาช่วยทำให้ลำโพงมีความไวเพิ่มขึ้น   และเมือ
เสร็จขั้นตอนการผลิตแล้ว จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ  ด้วยเครื่องมือการวัดค่าแบบมาตรฐาน และจากการทดลอง
ฟังจากคุณศักดิ์เอง และผู้เชี่ยวชาญหลายคน และนำมาปรับแต่งเสียงจนเป็นที่ปน้าพอใจแล้วจึงนำมาผลิตต่อไป