You are here: Home ข่าวสาร

News & Promotion

E-mail Print PDF
Article Index
News & Promotion
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
All Pagesเยี่ยมชมโรงงาน GIP เจาะใจศักดิ์สิทธิ เสงี่ยมศรี สร้างแบรนด์ไทยสู่สถิติโลก

GIP หนึ่งในลำโพงระดับคุณภาพ ด้วยฝีมือจากคนไทย สร้างชื่อโด่งดังขึ้นมาในช่วงระยะเวลาอันสั้น จากสนาม
แข่งขันในรายการต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น รายการ  EXTREME SOUND CHALLENGE
รายการ TNG RACETRUCK/SPL
หรือแม้กระทั้งสถาบันระดับประเทศอย่าง
IASCA ผู้เข้าแข่งขันจากทีม HERO MATCH  ซึ่ง GIP เป็นผู้ร่วมก่อตั้งทีม
ร่วมกับ OVERMATCH
ก็สามารถสร้างสถิติมีชื่อเข้าไปอยู่ใน WORLD RECORD ถึง 3 คน วันนี้ทีมงาน
caraudiomedia.net
มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน GIP และได้พูดคุยกับคุณศักดิ์สิทธ์  เสงี่ยมศรี ผู้บริหาร
หจก.แกรนด์ อินเตอร์ โปรดักท์  ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลำโพง เครื่องบ้าน และ รถยนต์ของ
GIP นี่เอง
caraudiomedia.net :
จุดเริ่มต้นกับเครื่องเสียง ของคุณศักดิ์สิทธิ์
คุณศักดิ์สิทธิ์ :
ผมเริ่มจากครอบครัวครับ  ตอนนั้นทำธุรกิจฉายหนัง เป็นผู้ดูแลเรื่องระบบเสียง  การฉายหนังสมัยนั้น
ก็ไม่ได้ฉายเพียงอย่างเดียวจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อให้ คูณภาพเสียงที่ดีที่สุด จึงเริ่มจากการทดลองนำ
ลำโพงแบบนำลำโพงแบบต่าง ๆ มาใช้ฉายหนัง และก็เป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การศึกษาอย่างจริงจัง ในระดับอาชีวะศึกษา
โดยเลือกเรียนทางด้านอิเล็คโทรนิคส์ ในวิทยาลัยประจำจังหวัด ซึ่งในระหว่างศึกษาอยู่ก็ใช้เวลาว่างในการฉายหนังไปด้วย
จนกระทั้งมีงานฉายหนังมากขึ้น จึงต้องออกมาฉายหนังเพียงอย่างเดียว  และเมื่อธุรกิจฉายหนังเริ่มประสบปัญหา จึงเลิก
กิจการฉายหนังและเดินทางมาทำงานที่กรุงเทพฯ  และก็ใช้ประสบการณ์เดิมที่มี เป็นเซลล์ขายเครื่องฉายหนังควบคู่ไป
กับขายสินค้าต่าง ๆ ด้วcaraudiomedia.net :จุดเปลี่ยนเป็น GIP
คุณศักดิ์สิทธิ์ : ผมเป็นเซลล์ขายสินค้าอยู่หลายปี จึงมีความคิดที่จะทำสินค้าของตัวเองมาขายบ้าง จึงเริ่มต้น
หาลำโพงแบบต่าง ๆมาศึกษาเมื่อรู้แนวทางจึงนำมาทดลองทำ และออกขายอย่างจริงจังในปี 2539 ตอนนั้น
เริ่มจากลำโพงขนาดเล็ก รุ่นแรกที่ผลิตออกมาภายใต้แบรนด์ GIP คือ ทวิตเตอร์ รุ่น ST 2601  ซึ่งการทำงาน
ตอนนั้นจะใช้วิธีการสั่งอุปกรณ์จากโรงงานตามสเป็คตัวเอง แล้วจึงนำมาประกอบที่บ้านก่อนทดลองนำออกขาย 
เริ่มจากลูกค้าที่รู้จักอยู่แล้วเป็นผู้ทดลองใช้งาน จนเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างขึ้น จึงเริ่มทำลำโพงขนาดใหญ่ขึ้น
อาทิขนาด 15 นิ้ว  18 นิ้ว  และ 20 นิ้ว ซึ่งในช่วงแรกคุณภาพก็ไม่คอยดีนัก ก็ได้รับคำแนะนำจากลูกค้าที่นำไป
ทดลองใช้และนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น และเราก็พัฒนา ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้


caraudiomedia.net :แนวความคิดในการพัฒนาสินค้า ผมตั้งไว้ว่า ลำโพงที่ดีจะต้องให้ความเป็นดนตรีอย่างแท้จริง
มิใช่มีแต่ความดังเพียงอย่างเดียว ลำโพงที่ดีจะต้องมีการตอบสนองที่กว้าง เพื่อให้เสียงที่ออกมาครบถ้วนสมบรูณ์
ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดหายไป  เราตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเป็นลำโพงที่วงดนตรีหรือเวทีคอนเสริท์เลือกใช้ จึงทำในแนวทางนี้
การรับคำแนะนำในการปรับปรุงสินค้าทุกตัว  ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ ก็จะรับฟังจากนักวิชาการของวงการประมาณ 30 % 
จากลูกค้าผู้ใช้งาน 20 % ที่เลือก็จะเป็นแนวทางที่เราศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการร่วมตัดสินใจ

caraudiomedia.net :กระบวนการทำงานของแกรนด์  อินเตอร์โปรดักซ์
คุณศักดิ์สิทธิ์ : เริ่มต้นจากการออกแบบ ผมจะเป็นผู้ทำเองทั้งหมดโดยใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมา บวกกับความ
ต้องการของตลาดในยุดนั้น ๆ  คุณศักดิ์สิทธิ์ เล่าให้ฟังว่า การออกลำโพง 1 รุ่นนอกจากจะต้องออกแบบให้ทันสมัยแล้ว
การเลือกใช้อุปกรณ์เป็นส่วนสำคัญ เช่นการเลือกใช้แม่เหล็ก  จะต้องเป็นแม่เหล็กที่มีสนามแม่เหล็กความแรงสูง
เพราะจะทำให้ลำโพงมีความไวสูง และมีความทนทานด้วย แต่ถ้าเปฌ็นแม่เหล็กที่มีคุณภาพต่ำ นอกจากจะมีความไวต่ำ
แล้ว ก็ยังทำให้เกิดความร้อนสะสมง่าย ซึ่งเป็สาเหตุที่ทำให้ลำโพงพังเร็ว นั้นเอง ด้วยเหตุนี้แม่เหล็กที่เราเลือกใช้จะ
อยู่ในเกรด Y30-Y35  และแม่เหล็กแบบนีโอไดเนี่ยมในการผลิต  ถึงแม้การใช้แม่เหล็กประเภทนี้จะทำให้ตั้นทุนการ
ผลิตสูง แต่ก็จะให้คุณภาพที่ดีกว่ามาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันว่าลูกค้าจะได้ใช้ของดีมคุณภาพแน่นอน   นอกจากแม่เหล็ก
แล้ว เส้นแรงของแม่เหล็กก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เส้นทางของเส้นแรงแม่เหล็กจะต้องมีจะตกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
กับตำแหน่งของวอยล์คอยส์ เพื่อให้วอยซ์คอยส์ได้รับแรงแม่เหล็กเต็มที่นั้นเอง   สำหรับขั้นตอนการทำวอยซ์คอยส์นั้น
จะเริ่มจากการคัดเลือกลวดทองแดงที่จะนำมาใช้ซึ่งจะต้องเป็นลวดทองแดงที่ผลิตมาเพื่อใช้กับวอยซ์คอยส์เท่านั้น
และจะต้องมีกาวเคลือบผิวหน้าอยู่ด้วยซึ่งจะทำให้เวลาพันวอยซ์คอยส์ลวดจะเรียงเส้นกันได้รวดเร็วและยึกติดกันแน่น
ส่วนฟอร์มนั้นจะใช้แค็บตอลที่มีกาวในตัวเช่นกันมาเป็นฟอร์ม ซึ่งจะทำให้ลวดติดกับตัวแค็ปตอลได้ดียี่งขึ้น   หลังจากชุบ
น้ำยาแล้วจะนำไปอบในความร้อนเพื่อให้กาวละลายมายึดติดกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะได้วอยซ์คอยส์ที่มีความทนทานต่อ
ความร้อนสูง ๆ และรับกำลังขับสูง ๆ ได้ดีและวอยซ์คอยส์จะมีน้ำหนักเบาช่วยทำให้ลำโพงมีความไวเพิ่มขึ้น   และเมือ
เสร็จขั้นตอนการผลิตแล้ว จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ  ด้วยเครื่องมือการวัดค่าแบบมาตรฐาน และจากการทดลอง
ฟังจากคุณศักดิ์เอง และผู้เชี่ยวชาญหลายคน และนำมาปรับแต่งเสียงจนเป็นที่ปน้าพอใจแล้วจึงนำมาผลิตต่อไป

caraudiomedia.net :จุดแตกต่างจากคู่แข่ง
คุณศักดิ์สิทธิ์ : ข้อดีส่วนหนึ่งของลำโพง GIP คือชิ้นส่วนการผลิตเราสามารถทำขึ้นมาเองได้ ตามสเป็คที่ต้องการ  ตอนนี้
เรามีเครื่องตีกระดาษที่จำนำมาทำลำโพงเอง เนื่องจากปกติเราจะต้องสั่งนำเข้ามาจากต่างประเทศ  ซึ่งประสบปัญหาความ
ล่าช้าของสินค้า และการชำรุดของสินค้า จึงศึกษาวิธีการทำกระดาษด้วยตัวเอง แต่จะต้องอ้างอิงมาตรฐานจากยุโรปเป็นหลัก
โดยเริ่มจากการคัดเลือกเยี่อยกระดาษที่จะมาใช้ในการผลิต โดยจะใช้เยื่อกระดาษจากป่าลึกประเทศฟินแลนด์  ซึ่งมีเส้นใย
ยาวมากพอ จากนั้นจะนำมาตีเยื่อให้แตกออกเกิดเส้นใยมากมาย และต้องตีให้เข้ากันผสมผสานกันให้ได้ และต้องใช้น้ำยาที่มี
ความเหนียวมาก ซึ่งจะได้กระดาษที่มีคุณภาพดี กระบวนการนี้ผลิตจากเครื่องจักรที่เราผลิตขึ้นมาทั้งหมด   การที่เราสามารถ
ผลิตชิ้นส่วนได้เองก็เป็นการลดตั้นทุนการผลิตได้อย่างมาก ทำให้ราคาที่ขายไม่สูงมาก ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่าย
แต่ได้คณุภาพทัดเทียมกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ


caraudiomedia.net :ก้าวสู่ธุรกิจเครื่องเสียงรถยนต์
คุณศักดิ์สิทธิ์ : เราเข้ามาในธุรกิจเครื่องเสียงรถยนต์ได้ไม่นานประมาณ 1-2 ปี  จะเริ่มต้นก็เพียงคิดว่า รถทุกคันก็ต้อง
มีเครื่องเสียง ลำโพงเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถไปแล้วในปัจจุบัน เรามีประสบการณ์มายาวนานในการทำลำโพง เพราะฉะนั้น
คงเป็นเรื่องไม่ยากนักที่จะขยายฐานการขายและการผลิตมาสู่ธุรกิจเครื่องเสียงรถยนต์  เริ่มจากการจำหน่ายให้ดีเลอร์
รายเล็ก ๆ  จนขยายขึ้นเรื่อย ๆ  ปัจจุบันเราจะรับทำตามออเดอร์ที่สั่งมา  ซึ่งในแต่ละเดือนก็มากพอสมควรcaraudiomedia.net :การทำทีมแข่งขัน
คุณศักดิ์สิทธิ์ : การสร้างทีมแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์ เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้าได้ดี  เพราะปัจจุบัน การแข่งขัน
เครื่องเสียงรถยนต์ได้รับความนิยมมาก และมีการแข่งขันในหลายรายการ  เราก็สร้างเป็นทีมงาน และก็ส่งลงแข่งขันในรายการ
ที่สำคัญ ๆ  และมีดีกรีระดับประเทศ หรือระดับโลก 


ผมบังเอิญโชคดี ที่ทีมงานที่ทำสินค้าของผมเป็นทีมงานที่มีฝีมือ  การสร้างทีม HERO MATCH (สร้างร่วมกับแบรนด์สินค้า
OVER  MATCH) จึงเป็นการทำงานที่ไม่ยากนัก  และผลงานก็ดีมาก  เป็นที่ยอมรับ อย่างล่าสุดทีมงาน HERO MATCH
ประเดิมชัยเป็นปฐมฤกษ์ ในการชิงชัยรายการ  IASCA สถาบันที่มีสถิติระดับโลก  โดยทีมงานทั้ง 3 คัน  สร้างสถิติ มีชื่อ
อยู่ในตาราง WORLD  RECORD ของสถาบันเครื่องเสียงรถยนต์ระดับโลก IASCAอีกด้วยคือ คุณศิวดล  คงสมจรูญ  ร้าน
NP SOUND พัทยา ลงรุ่นULTIMATE I อยู่ในอันดับ 5 ของตาราง  WORLD RECORD โดยทำสกอร์ไว้ที่  178.9 dBคุณวันชัย  ช่างเกวียน  ร้านวันชัยคาร์ซาวด์   จังหวัดนครปฐม รุ่น   ULTIMATE II  ทำสกอร์ได้สูงถึง  174.2 dB  
อยู่ในอันดับ 8 ของตาราง สถิติโลกและคุณฉัตรบดินทร์  บุญวีภักดีกุลร้านชมโชค คาร์ออดิโอ  จากจังหวัดนครราชสีมา รุ่น  PRO STOCK I  ทำสกอร์ได้สูงถึง  159.8 dB อยู่ในอันดับ 2 ของสถิติโลกในรุ่นนี้